Βελτιώσεις στο πρόγραμμα LeDico

αναρτήθηκε στις 24 Μαρ 2015, 12:22 μ.μ. από το χρήστη Domain Admin
Ερμηνεύοντας  και κωδικοποιώντας   με μαθηματικό τρόπο τους κανόνες κλίσης ουσιαστικών και ρημάτων της Ελληνικής Γλώσσας καταφέραμε χωρίς τη χρήση τεράστιας βάσης δεδομένων να συσχετίσουμε κάθε ρήμα σε κάθε  χρόνο , φωνή και πρόσωπο με το α πρόσωπο οριστικής ενεστώτα. Το ίδιο και στα ουσιαστικά, αντωνυμίες, επίθετα. Έτσι διαβάζοντας ένα Ελληνικό κείμενο ο χρήστης του προγράμματος που δεν ξέρει καλά - η καθόλου - Ελληνικά μπορεί να έχει καλύτερη απόδοση απο το ledico κλικάροντας λέξεις που δεν είναι στην ιδανική πτώση, κλίση, χρόνο κλπ. Περισσότερες λεπτομέρειες απο τις εκδόσεις Tegos
Comments