Εχτρα 5 και αποστολή δελτίων στη μηχανή

αναρτήθηκε στις 15 Ιουλ 2014, 5:41 π.μ. από το χρήστη Domain Admin
Διορθώθηκε το πρόβλημα που υπήρχε στην αποστολή δελτίων Εχτρα5 στην μηχανη του πρακτορείου. 
Εκδόσεις 7,9,5 για το Νορμα Συνδυασμών και  8,4,4 για το Νορμα Τυπο
Comments