Νέα έκδοση Norma Serra Plus. 5.6.1

αναρτήθηκε στις 9 Μαρ 2014, 1:10 π.μ. από το χρήστη Domain Admin
Η νέα έκδοση έχει τις παρακάτω βελτιώσεις
1. Σύπτυξη σε πλήρη σε μια ομάδα βασικών. Πχ. μπορεί να εισάγουμε μια ομάδα με 100 βασικές και βα ζητήσουμε συμπτυχθουν σε πλήρη συστήματα. Το πλήθος τους στη συνέχεια θα μειωθεί. 
2. Νέος ορος "Παράγωγο συνεχόμενων"  Εννοούμε την κατανομή συνεχόμενων 1-Χ-2 σε  μια στήλη.  πχ. η στήλη 1ΧΧ2111122Χ1ΧΧΧ  έχει κατανομή 43221 που σημαίνει έχει 4 συνεχόμενα όμοια σημεία, μετά τρία, μετά 2, μετά 2 και τα υπόλοιπα είναι μή συνεχόμενα.   Στον όρο επιλέγουμε μια ομάδα επιθυμητών παραγώγων. Επίσης μπορούμε να αλλάγουμε διαμέριση και αντί για 1-χ-2 να έχουμε οποιεσδήποτε τρείς  βασικές. 
Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχη του όρου είναι να ελέγχουμε το παράγωγο συνεχόμενων επιτυχιών σε μια βασική ή σε  μια ομάδα βασικών. Πχ μπορούμε να ζητήσουμε το παράγωγο συνεχόμενων επιτυχιών σε μια βασικη στήλη να είναι 3-2-1 που σημαίνει ότι θέλουμε 3 συνεχόμενες επιτυχίες που διακόπτονται απο αποτυχία. Στη συνέχεια κάπου αλλου 2 συνεχόμενες επιτυχίες και όλες οι άλλες επιτυχίες της βασικής να είναι μεμονωμένες.  Αν η ομάδα έχει μια βασική τότε ο όρος επιστρέφει το παράγωγο που ήλθε. Αν η ομάδα έχει πολλές  βασικές τότε ο όρος επιστρέφει το πλήθος των βασικών που πέρασαν με τα συγκεκριμένα αποδεκτά παράγωγα.

Comments