Norma Συνδυασμών

Πρόγραμμα

Κατασκευής συστημάτων

©. Γεροντόπουλος Τηλέμαχος 1990-2007


Το super πρόγραμμα για

Λόττο, Tzoker,Πρότο, ΠροποΓκόλ Εχτρα 5, Σουπερ 3, Κίνο

Κατασκευαστικό


Το Νόρμα Συνδυασμών (NS) είναι ένα  πρόγραμμα δημιουργίας συστημάτων σχεδιασμένο και προσανατολισμένο στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Αντιμετωπίζει  όλα τα παιχνίδια (Λοττο, Τζόκερ, Εχτρα5, ΠΡΟΤΟ, Σουπερ3, Κινο).  (Για το ΠΡΟΠΟ έχουμε το Νορμα Serra εξέλιξη του Νόρμα 13)

Ένα  κατασκευαστικό σύστημα είναι ένα σύνολο στηλών που προκύπτει από αναλυτικό φιλτράρισμα των αρχικών στηλών ενός πλήρους συστήματος κρατώντας αυτές που περνάνε κάποιες προϋποθέσεις. (όρους)  Η ιδέα είναι πλέον απλή μιας και χρόνια τώρα  στην Ελλάδα χιλιάδες παίκτες  δημιουργούν συστήματα που - αν δεν είναι περισσότερο κερδοφόρα - τουλάχιστον είναι όπως αυτοί τα θέλουν.

 Από τους αρχικούς συνδυασμούς (στήλες) που απαρτίζουν το πλήρες σύστημα των αριθμών που θα βάλουμε επιλέγονται μόνο αυτοί που ικανοποιούν τους όρους που θέσαμε. Τι είναι όρος; Είναι μια ιδιότητα που θέλουμε να έχουν οι τελικές  στήλες.

 Πχ. Από τους πρώτους 10 αριθμούς 1..10 να υπάρχουν σε κάθε στήλη που θα παίξουμε ένας ως δύο αριθμοί. Έτσι στο Λόττο η στήλη 4, 6, 14, 22, 32,45,46 είναι δεκτή από αυτό τον όρο γιατί έχει τους αριθμούς 4 και 6 ενώ ή  στήλη 13, 15, 32, 33, 41, 47 δεν είναι δεκτή.

 Όροι  σαν τον παραπάνω είναι ο πιο συνηθισμένοι και  λέγονται  βασικές στήλές. Το όνομα βασική στήλη προέκυψε από παλιές αναπτύξεις βιβλίων κυρίως για το ΠΡΟΠΟ τα οποία περιέστρεφαν τις στήλες τους γύρω από μια «βασική στήλη» από την οποία ζητούσαν συνήθως τα μισά και πάνω σημεία της).

Βασικές στήλες είναι και οι παρακάτω όροι:

Τα μονά νούμερα (περιττοί  αριθμοί) να είναι 2 έως 4.

Οι αριθμοί που λήγουν σε 4 (4, 14, 24 …)  να είναι 0 ή 2.

Από το 25 και πάνω (25,  26, 27 …) να είναι 3 ακριβώς αριθμοί.

Από τους αριθμούς της προηγούμενης νικήτριας στήλης του παιχνιδιού να εμφανισθούν το πολύ ένας.

Μια βασική στήλη λοιπόν είναι ένα ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΩΝ από το οποίο ζητάμε ένα σύνολο ΔΕΚΤΩΝ (επιτρεπτών) εμφανίσεων.

Το πρόγραμμα στην εισαγωγή όρων έχει την βασική στήλη σαν τον πιο προφανή όρο. Εκτός από βασικές στήλες υπάρχουν και άλλα είδη όρων που τα λέμε «Ειδικούς όρους»

Ένας όρος παρουσιάζεται στο πρόγραμμα σε μια γραμμή ενός πίνακα. Στην αρχή που δεν έχουμε κανένα όρο η οθόνη είναι ένας πίνακας από άδεια κουτάκια. Στην πρώτη γραμμή του πίνακα βάζουμε τους αρχικούς αριθμούς που τους λέμε πλήρες σύστημα. Στις επόμενες γραμμές ακολουθούν οι όροι που θα βάλουμε.

Το πρόγραμμα δεν έχει περιορισμό στο πλήθος των όρων.

 Κάθε όρος για λόγους  ομαδοποίησης περιλαμβάνει και ένα αριθμό που τον λέμε ομάδα του όρου. Όροι με την ίδια ομάδα αποτελούν κατά κάποιο τρόπο ένα «μεγαλύτερο» όρο.

Η  δομή ενός όρου: Ο όρος δομικά αποτελείται από τον αύξοντα αριθμό του, το όνομα του (είδος όρου), το περιεχόμενο του ανάλογα με το είδος του, την ομάδα του όρου. Εκτός από τα παραπάνω ένας όρος περιέχει και κάποια όχι άμεσα στοιχεία όπως ο αριθμός των στηλών που κατακράτησε (έκοψε) κατά την επεξεργασία των στηλών, τι επιτυχία έκανε από μια νικήτρια στήλη και κάποια ακόμα στοιχεία.

Όπως είπαμε ένας όρος κατατάσσεται πάντα σε μια ομάδα που αποτελείται από όλους τους όρους που περιέχει. Οι ομάδες που μπορεί να διαχειριστεί το πρόγραμμα είναι 256 (από 0 μέχρι και 255). 

Κατ επέκταση κάθε ομάδα όρων κατατάσσεται σε μια υπερομάδα ομάδων. Όλες οι υπερομάδες που μπορεί να διαχειριστεί το πρόγραμμα είναι 64 (από 0 μέχρι 63).

 Όλες οι υπερομάδες ενός συστήματος αποτελούν την μεταομάδα.

Ο υπολογισμός των στηλών γίνεται είτε με απλό μέτρημα είτε και με ταυτόχρονη απομνημόνευση των στηλών.

Όταν γράφετε ένα σύστημα οι όροι σας καταχωρούνται στην ομάδα Νο 0 που και αυτή ανήκει στην υπερομάδα Νο 0. Μόνο αν θελήσετε να αλλάξετε αριθμό ομάδας ή ζητήσετε λάθη στους όρους πρέπει να σας απασχολεί αυτή η πυραμιδωτή δομή. Διαφορετικά δώστε τους όρους σας (όλοι υποχρεωτικοί) και δημιουργήστε τα πρώτα σας οικονομικά συστήματα.


 

H Αρχική οθόνη με ένα σύστημα 18 αριθμών και 3 όρους.  Στην πρώτη γραμμή έχουμε περάσει τους αριθμούς του πλήρους.Η Οθόνη εισαγωγής μιας αριθμοσειράς


Η οθόνη μετρήματος στηλών

 Η οθόνη στατιστικής ανάλυσης ενός όρου

 

Ένα μέρος της οθόνης με το αρχείο κληρώσεων.

 

 

Δυνατότητα Επεξεργασίας απεριόριστων όρων.

Χρόνος επεξεργασίας από 0 μέχρι μερικά δευτερόλεπτα για το σύνολο σχεδόν των συστημάτων.

 

Πολύ εύκολη εισαγωγή όρων. Εποπτεία του συστήματος από την  αρχική οθόνη.

 

Έλεγχος όρων για όλο το σύστημα για μια νικήτρια στήλη. Εισάγουμε μια στήλη (ή την επιλέγουμε από το αρχείο νικητριών) και βλέπουμε αμέσως πόσα σημεία έπιασε κάθε βασική και κάθε όρος. Το ίδιο για ομάδες και υπερομάδες. Αν ο όρος έχασε τα σημεία που έπιασε κοκκινίζουν.

 

Μέτρημα στηλών με διάφορες παραμέτρους. Για 100% επιτυχία Α κατηγορίας ή μεταβλητό σύστημα για 100% Β ή Γ κλπ. Κατηγορίας.  Μέτρημα στηλών από το τρέχον πλήρες σύστημα ή από αρχείο.  

Ελάχιστο μεταβλητό σύστημα. Υπολογισμός πολύ λιγότερων στηλών για 100% επιτυχία Β ή Γ κατηγορίας (Μεταβλητό)

Εμφάνιση στηλών και διαλογή επιτυχιών. Αναλυτικά αν θέλουμε ποια δελτία κερδίζουν. Δυνατότητα μαζικής διαλογής ενός συστήματος για όλες τις περασμένες νικήτριες στήλες ή διάστημα τους. Διαλογή επιτυχιών ενός συστήματος για όλες τις «νικήτριες» που περιέχονται σε άλλο αρχείο. Αυτοδιαλογή ενός συστήματος με τον εαυτό του.

 

Στατιστική ανάλυση ενός όρου. Κατανομή κάθε τιμής επιτυχιών που μπορεί να εμφανίσει ο όρος. Στατιστική ανάλυση για ομάδα όρων, υπερομάδα και μεταομάδα.

 

Αρχείο με τις νικήτριες στήλες. Στατιστική συχνοτήτων, καθυστερήσεων, επαναλήψεων, πανοράματος για όλες ή διάστημα κληρώσεων.

 

Ενημέρωση των κληρώσεων από το διαδίκτυο.

 

Εκτύπωση των δελτίων άψογα σε οποιοδήποτε συνηθισμένο εκτυπωτή ψεκασμού, ακίδων, laser. Εύκολη προσαρμογή εκτυπωτή.

 

Δυνατότητα δημιουργίας αρχείου δελτίων και κατευθείαν αποστολή στη μηχανή (σε κάποια πρακτορεία) χωρίς εκτύπωση των δελτίων.

 

Κατάλογος όρων:

 

Βασικές στήλες. Από ένα σύνολο αριθμών να εμφανιστούν τόσοι όσοι ορίσουμε σε ένα σύνολο τιμών.

 

Παράγωγα. (Έννοια που έχει σχέση με διαμέριση όλων των αριθμών σε Ν. Ομάδες.). Πλήθος διαμερίσεων. Δεκάδες, Λήγοντες, Επτάδες, Συνεχόμενα, Ταυτάριθμοι. Επίσης δυνατότητα ορισμού δικής σας διαμέρισης. ΠΧ. στο Λόττο από την διαμέριση δεκάδων να εμφανισθεί το παράγωγο 2211 που σημαίνει 2 αριθμοί από μια δεκάδα, δύο αριθμοί από μια άλλη δεκάδα, ένας από μια άλλη και ένας από μια άλλη.

 

Περιοχές αριθμών. Εννοούμε ο ν κατά σειρά αριθμός να έχει τιμές μέσα σε ένα σύνολο.

 

Διαφορές αριθμών. Εννοούμε η διαφορά του Χ από Υ κατά σειρά αριθμό να έχει τιμές μέσα σε ένα σύνολο τιμών.

 

Διαφορές οπουδήποτε: Εννοούμε οι διαφορές ίδιας τάξης σε μια στήλη (πχ. 3ου – 1ου, 4ου – 2ου κλπ) που έχουν τιμές σε ένα σύνολο να είναι τόσες όσες ορίσουμε.  ΠΧ. μικρές διαδοχικές διαφορές του 1 έως 5 να είναι από 2 έως 3.

 

Άθροισμα αριθμών, Άθροισμα αριστερών ψηφίων, Άθροισμα ληγόντων, Επιμέρους αθροίσματα (Πχ. το άθροισμα του 1ου, +  3ου, +  5ου αριθμού να είναι …..

 

Συμμετρικά. Εννοούμε το πλήθος των συμμετρικών εμφανίσεων αριθμών γύρω από ένα κέντρο (που ορίζουμε) να είναι …. Από έως. Πχ. οι αριθμοί 9-11 είναι συμμετρικοί γύρω από το 10. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι συμμετρικά ζεύγη με άξονα το 10 να είναι από 0 έως 1.

 

Θέσεις μονών ζυγών.  Ορίζουμε μια ακολουθία με τα γράμματα Μ, Ζ, και * που σημαίνει δεν ελέγχεται. Από την ακολουθία αυτή ζητάμε δεκτές περιπτώσεις. ΠΧ. ΜΜΜ*** (Λόττο)  δεκτά 0 ή 2 σημαίνει στους τρείς πρώτους αριθμούς της στήλης να είναι 0 ή δυο μονοί.

Ίδιες τιμές. Όρος που έχει σχέση με ν. σ. Πχ. Από το σύνολο των τελευταίων 4 κληρώσεων αριθμοί που θα επανεμφανίσουν στην ίδια θέση να είναι από 0 μέχρι 1. Πχ. έστω ότι οι τελ. 4 κληρώσεις είναι:

 3    9    22    31    40    47

 1   11   30    31    35    49

15  20   21     36    41    44

 5    7   10     16    37     46

 

Και έστω η στήλη:

5        6  11 36  45 48 στην οποία το 5 δεν έχει βγει πρώτο στις 4 προηγούμενες. Το 6 δεν βγήκε 2ο στις 4 προηγούμενες. Το 11 δεν βγήκε 3ο στις 4 προηγούμενες. Το 36 βγήκε 4ο σε μια από τις 4 προηγούμενες. Το 45 δεν βγήκε 5ο και το 48 δεν βγήκε 6ο.

Άρα η στήλη έχει μια ίδια τιμή από τις 4 τελ. Κληρώσεις και είναι από δεκτή σύμφωνα με τον όρο.  Στις ίδιες τιμές μπορούμε να εντάξουμε και την περίπτωση διαφορών.

 

Επίσης υπάρχουν μερικοί άλλοι πιο σύνθετοι όροι που εδώ δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε.


Το μενού επιλογής ειδικών όρων του προγράμματος

 

Υπάρχει δυνατότητα αν κάπου το πρόγραμμα δεν σας καλύπτει σε αυτό που θέλετε να παίξετε (και αν αυτό που θέλετε είναι περιγράψιμο) να σας το φτιάξουμε με ένα λογικό κόστος.

 

Επίσης στο πρόγραμμα θα βρείτε πολλές ευκολίες όπως:

 

τι έκοψαν οι όροι. Αμέσως μετά το μέτρημα των στηλών στην τελευταία στήλη βλέπετε πόσες το πολύ στήλες έκοψε κάθε όρος. Το ίδιο βλέπετε και στον διάλογο ομάδων. Όταν υπάρχει η ένδειξη «πολύ» σημαίνει ότι ο όρος έκοψε πάνω από 10000 στήλες.

 

Κόλλημα όρων , στηλών, νικητριών.

Βάλε ότι πιάνει. Βάζουμε σαν όρια σε όλους ή σε επιλεγμένους όρους ότι αυτοί πέτυχαν από μια ν.σ.

Σβήσιμο όρων, ομάδας, υπερομάδας.

Αντιγραφή ομάδας. Μια ομάδα όρων αντιγράφεται στο τέλος των όρων.

Σβήσε αν δεν κόβουν. Οι όροι που κόβουν (κάνουν οικονομία) λιγότερο από ένα όριο  σβήνονται

Σβήσε χαμένους. Οι όροι που για μια ν.σ. έχασαν σβήνονται

Ανάλυση όρου για μια νικήτρια στήλη. Στην επιλογή αυτή επιχειρείται  μια εξήγηση του τι και πώς  μέτρησε το πρόγραμμα τον όρο για μια ν. σ.  Η ανάλυση δεν γίνεται για βασικές στήλες και άλλους απλούς όρους.

 

Και αρκετές ακόμα λεπτομέρειες.


Comments